Aktivitetsområde

Repræsentanter fra Rødkærsbro skole, Rødkærsbro Idrætsforening RIF, Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn samt Rødkærsbrohallen har holdt en række møder for at se på mulighederne for at udnytte et grønt område beliggende mellem hallen og skolen til et udendørs samværs- og aktivitetsområde.

Andre interessenter som børnehaverne, dagplejen og boligforeningen har været involveret i ideudviklingen. Denne projektbeskrivelse og medfølgende skitse er resultatet af disse møder. Som by står Rødkærsbro midt i en udviklingsproces, som Tænketanken igangsatte med sit arbejde omkring byfornyelse, borgerinddragelse og aktiviteter på tværs. Dette projekt er en del af denne udvikling og den samlede helhedsplan for 8840 Rødkærsbro.

I hallen er der etableret et foreningsbaseret motionscenter. Her har forældre/voksne frit udsyn over området og kan f.eks. dyrke motion, mens børnene leger. Endvidere ligger området ligger tæt på ”Æbleskoven” som i forvejen er et yndet udflugtsmål med dejlig natur, sø og kælkebakke om vinteren. Kort sagt er det et sted, som mange kommer forbi.

Skolen er nyrenoveret for 50 millioner kr. over de seneste 10 år og bestemt ikke lukningstruet. Tværtimod er skolen i rivende udvikling med bl.a. en aktiv sundhedsprofil, hvor eleverne hver morgen har et læse- og motionsbånd på skemaet. SFO’en er i gang med at blive certificeret til idræts SFO i samarbejde med DGI. Idrætsforeningen og skolen har sammen lavet et projekt omkring idrætspraktik for 9. klasses eleverne. Der er med andre ord gode erfaringer med at lave partnerskaber omkring mindre projekter.

Læs meget mere om det spændende projekt i dette dokument.