Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro

Rødkærsbro Hallen udvider

Rødkærsbro er i stor vækst. For at dække behovet for eliten, bredden og alle dem indimellem, skal Rødkærsbro Hallen nu udvides. 

Vi skal være i kraftcenter i byen

I Rødkærsbro Hallen ønsker vi at nytænkning af
forbindelsen mellem skole, daginstitution, hallen og det grønne område i mellem - kombinationen af disse skal være med til at sikre byens eksistens ved fortsat vækst og udvikling af vores dejlige by, Rødkærsbro
KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE

Viborg Kommune

Viborg Kommune har tildelt 10,8 millioner kr. til projektet.

Fondsansøgninger

Målet er at indsamle yderligere 25 millioner gennem fondsansøgninger.

Lokal-indsamling

En række lokale initiativer samler penge ind til projektet.

Erhverv

Det lokale erhvervsliv støtter op om projektet med gavmilde donationer.

Finansiering af udvidelsen?

Vi ønsker at udvide Rødkærsbro Hallens faciliteter med et projekt til omkring 40 millioner kr. Viborg Kommune har tildelt 10 millioner kr. til udvidelsen. Derudover er det forhåbningen at der skal samles 25 millioner ind via fonde og det resterende beløb gennem egenfinansiering og indsamling mm.
KONTAKT OS MED DIN IDÉ

RødkærsBROEN

RødkærsBROEN bærer os og forbinder os. Den tager os med ud og
hjem igen en oplevelse rigere. Alle som vil Rødkærsbro - for en dag
eller for livet - er velkomne på BROEN. Det er vores stabile og trygge
sted, hvor vi kan bevæge os med fart på eller finde ro og lade os
bevæge af hinanden. Vi er Midtjyllands bedste fællesskab.

Hvad sker der?

Tidsplan

Vi har nedenfor opsummeret tidsplanen for realiseringen af vores projekt med udvidelse af Rødkærsbro Hallen og det videre arbejde her fra.

2022

Prospekt og budget
Involvering fra fundraisere. Udkast til prospekt og vision. Styregruppen i RødkærsBROEN skabes mellem Rødkærsbro Hallen, Rødkærsbro Skole, Børnehuset og idrætsforeningen.
Diverse lavthængende frugter høstes.

2023/2024

Fondsansøgninger og bevillinger
Følgegrupper og arbejdsgrupper arbejder med ansøgninger og præsentationer for fonde. 
Der udarbejdes en konkret plan for haludvidelsen. 
Budget konkretiseres og der skæres ind til benet ift. tegninger og planer.

2023/2024

Bevilling fra Viborg kommune
Driftsbudget er på plads. 
Bevillingen fra Viborg Kommune kommer i år og udvidelsen/byggeriet af hallen påbegyndes.

2025

Byggeproces / Færdiggørelse
Byggeriet færdiggøres og tages løbende i brug. Indvielse og åbent hus i den nye RødkærsBROEN.

2026 -->

RødkærsBROEN lever i byen
RødkærsBROEN er nu en realitet og alle borgere i Rødkærsbro kommer har fremover noget at komme efter i Rødkærsbro Hallen. 
Vi har skabt Midtjyllands bedste og hyggeligste byfællesskab i dag og i fremtiden.
- Vi kunne godt have fortsat som hal med den størrelse og drift, som vi har, men vi er overbeviste om, at det på sigt ville betyde tilbagegang for Rødkærsbro Hallen. Derfor har vi valgt ikke at træde tilbage men frem og i stedet udvikle hallen. Vi forventer, at hallen med sin udvidelse og sammen med en ny børnehave og en fremtidssikret skole bliver et endnu større kraftcenter i byen.

Glenn Pedersen

Formand, Rødkærsbro Hallens bestyrelse

En hal med liv

I Rødkærsbro Hallen bliver du altid mødt med liv og glade dage. Uanset tidspunktet på dagen bliver du mødt af glade og aktive mennesker. 

Vores sunde cafe har altid åbent og er et godt alternativ til den typiske cafeteria-mad.
86658733roedkaersbrohallen@gmail.com
apartmentpencilenvelopeenterusersphone-handsetsmileexit-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram