Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro

Rødkærsbro Hallen udvider

Rødkærsbro er i stor vækst. For at dække behovet for eliten, bredden og alle dem indimellem, skal Rødkærsbro Hallen nu udvides. 

Vi skal være i kraftcenter i byen

I Rødkærsbro Hallen ønsker vi at nytænkning af
forbindelsen mellem skole, daginstitution, hallen og det grønne område i mellem - kombinationen af disse skal være med til at sikre byens eksistens ved fortsat vækst og udvikling af vores dejlige by, Rødkærsbro
KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE

Viborg Kommune

Viborg Kommune har tildelt 10 millioner kr. til projektet.

Fondsansøgninger

Målet er at indsamle yderligere 10 millioner gennem fondsansøgninger.

Lokal-indsamling

En række lokale initiativer samler penge ind til projektet.

Erhverv

Det lokale erhvervsliv støtter op om projektet med gavmilde donationer.

Finansiering af udvidelsen?

Vi ønsker at udvide Rødkærsbro Hallens faciliteter med et projekt til 20-25 millioner kr. 
Viborg Kommune har tildelt 10 millioner kr. til udvidelsen. Derudover er det forhåbningen at der skal samles 10 millioner ind via fonde og yderligere 5 millioner gennem egenfinansiering og indsamling mm.
KONTAKT OS MED DIN IDÉ
- Vi kunne godt have fortsat som hal med den størrelse og drift, som vi har, men vi er overbeviste om, at det på sigt ville betyde tilbagegang for Rødkærsbro Hallen. Derfor har vi valgt ikke at træde tilbage men frem og i stedet udvikle hallen. Vi forventer, at hallen med sin udvidelse og sammen med en ny børnehave og en fremtidssikret skole bliver et endnu større kraftcenter i byen.

Hans Pedersen

Formand, Rødkærsbro Hallens bestyrelse

En hal med liv

I Rødkærsbro Hallen bliver du altid mødt med liv og glade dage. Uanset tidspunktet på dagen bliver du mødt af glade og aktive mennesker. 

Vores sunde cafe har altid åbent og er et godt alternativ til den typiske cafeteria-mad.
86658733roedkaersbrohallen@gmail.com
apartmentenvelopeenterusersphone-handsetexit-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram